คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ,พศจ.น่าน ร่วมกับ อบจ.น่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,569