โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักศาสนศึกษา และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดน่าน

🌤วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักศาสนศึกษา และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ด้านข้อมูลสารสนเทศ, การจัดทำฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครอง และข่าวประชาสัมพันธ์เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน, สำนักศาสนศึกษา 17 แห่ง และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ 15 อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ มีนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

โครงการดังกล่าวจะมีการต่อยอดทุกๆ ปี เพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักศาสนศึกษา และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดน่านต่อไป

📰ผู้เขียนข่าว 📸ภาพถ่าย : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,641