พศจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง บุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

    วันนี้เวลา 10.00 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน มอบหมายให้ นางสาวกนกพร
วังอิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, จ.ส.อ.สนธยา ยศหล้า นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
และนายชาญวิทย์ ขันทะยศ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร่วมกับ
เจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ และผู้นำชุมชน เรื่องบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,341