สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสูมาคารวะ กราบขอขมาต่อพระมหาเถระ เจ้าคณะผู้ปกครอง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมทั้งขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,755