พศจ.น่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

    วันนี้เวลา 09.30 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน และคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และไม้ดอก
ไม้ประดับ เพื่อความร่มรื่น และสวยงาม บริเวณรอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (26 พฤษภาคม 2564) และร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,363