กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่านฯ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา

🌤วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น.

นายณฐกร  จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธีการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่านฯ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีพระธงชัย วิจกฺขโณ วัดพระธาตุขุนบง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ได้เมตตามาเทศนาธรรมในครั้งนี้

ในการนี้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีข้าราชการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันพุธหรือวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สอง ของเดือน ในทุกๆเดือน

📰ผู้เขียนข่าว : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,659