จังหวัดน่านจัดพิธีบวงสรวงใหญ่และพิธีสืบชาตาหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าให้มีกำลังใจที่จะสามารถต้านภัยต่างๆฯ

🌤วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับจังหวัดน่าน จัดพิธีบวงสรวงใหญ่และพิธีสืบชาตาหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าให้มีกำลังใจที่จะสามารถต้านภัยต่างๆ และฝ่าฝันอุปสรรคในการดำเนินชีวิตไปด้วยดี ณ บริเวณหน้าพิพิธภันฑสถานแห่งชาติน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน นำโดยนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์ในครั้งนี้

เนื่องด้วยปัจจุบันบ้านเมืองมีโรคระบาดไปทุกที่ ประชาชนขาดกำลังใจในการดำรงชีวิต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ให้มีขวัญและกำลังใจตามวิถีประเพณีของชาวจังหวัดน่าน

📰ผู้เขียนข่าว : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,656