สำนังานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระมหาจรัล สิริธมฺโม เจ้าอาวาส วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น.

      นายณัฎฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมกับนายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่พระมหาจรัล สิริธมฺโม เจ้าอาวาส วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชึ้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูสุตนันทวัฒน์

       โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ ร่วมเจริญชัยมงคลถาคา และมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดู่ใต้ กำนัน ผู้นำชุมชน คณะศรัทธา เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

      ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เป็นผู้อ่านพระบรมราชการโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตรในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853