คณะสงฆ์หนเหนือร่วมกับจังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น.
        คณะสงฆ์หนเหนือร่วมกับจังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงติ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
     โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕ ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะภาค ๔, ๕,  ๖, ๗ รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระมหาเถรานุเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  และนายกฤษเพชร เพชรบูรณิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน เข้าร่วมพิธี
      การนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะ เร่วมพิธีและร่วมปฏิบัติในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853