สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๗.๓๐ น.

    นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

      โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ๑๐ รูป เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และมีนายชัยรนงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๔๗ รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956