พศจ.น่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌤วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม1 พศจ.น่าน โดยมีนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเป็นประธาน มีนายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระเบียบการจัดสรรเงินอุดหนุนและการทำสัญญาจ้าง มี จ.ส.อ.สนธยา ยศหล้า นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากวัดทั้งหมด 10 วัดเข้าร่วมประชุมด้วย ประกอบด้วย
1.วัดสะว้า ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ
2.วัดนาขาม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
3.วัดดอนชัย ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
4.วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
5.วัดไชยคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง
6.วัดเชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
7.วัดพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
8.วัดรังษี ต.วรนคร อ.ปัว
9.วัดปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว
10.วัดทุ่งชัย ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว

ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านได้จัดการประชุมโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,095