พศจ.น่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่2)

🌤วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม1 พศจ.น่าน โดยมีนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเป็นประธาน, นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องระเบียบการจัดสรรเงินอุดหนุน, นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค เป็นวิทยากรบรรยายการทำสัญญาจ้าง และ จ.ส.อ.สนธยา ยศหล้า นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ การดำเนินการและอื่นๆ

ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากวัดทั้งหมด 32 วัดเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

1.วัดสะว้า ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ
2.วัดนาขาม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
3.วัดดอนชัย ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
4.วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
5.วัดไชยคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง
6.วัดเชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
7.วัดพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
8.วัดรังษี ต.วรนคร อ.ปัว
9.วัดปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว
10.วัดทุ่งชัย ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
11.วัดดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา
12.วัดนาทราย ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
13.วัดนาหนุน ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
14.วัดม่วงเจริญราษฎร์ ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน
15.วัดก้อดแก้ว ต.นาปัง อ.ภูเพียง
16.วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข
17.วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา
18.วัดบัวทอง ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา
19.วัดร้องเย็น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
20.วัดสถาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
21.วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
22.วัดน้ำไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา
23.วัดดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
24.วัดครกคำ ต.ตาลชุม อ.เวียงสา
25.วัดไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
26.วัดบุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
27.วัดห้วยสอน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
28.วัดพะเยา .อ่ายนาไลย อ.เวียงสา
29.วัดคือเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา
30.วัดร้อง ต.สถาน อ.นาน้อย
31.วัดหนองป่าคำ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
32.วัดนาแดง ต.สันทะ อ.นาน้อย

ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านได้จัดการประชุมโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,099