จังหวัดน่านจัดประชุมเพื่อเสนอมาตรการ แนวทางการแก้ไข การบริหารจัดการ ป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 4/2564

🌤วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.

นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสุวพร หอมโหน เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอมาตรการ แนวทางการแก้ไข การบริหารจัดการ ป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 4/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,071