สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้รับโล่เกียรติคุณ ระดับดีเด่น ในการผลิตสารคดีสั้น “สังฆะเพื่อสังคม” ปีงบประมาณ 2564

      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ในการผลิตสารคดีสั้น “สังฆะเพื่อสังคม” ปีงบประมาณ 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,657