ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน มอบหมายให้นายสุนทร ปันตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 ระดับนักธรรมชันโท–เอก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวกในการสอบฯ ณ สนามสอบวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,764