ข้อมูลพระ ในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน : มีทั้งหมด  15  อำเภอ
14  เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย        พระภิกษุ      1,023  รูป    สามเณร  1,262  รูป    รวม  2,285  รูป
1 เขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต             พระภิกษุ          26  รูป    สามเณร      38  รูป    รวม      64  รูป
ยอดรวม                                         พระภิกษุ      1,049  รูป    สามเณร  1,300  รูป    รวม  2,249 รูป
(ข้อมูล พ.ศ.2563)


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,604