สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ร่วมประชุม "การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

         พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เมตตาเป็นประธานในการประชุม "การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" ( วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเดชพระคุณพระศรีวชิรเวที เจ้าคณะอำเภอเวียงสา, พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน (ธ) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และองค์กรภาคประชาชน เช่นพุทธสมาคมจังหวัดน่าน เข้าประชุมดังกล่าว

        ในการนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการ #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมนางสาวกนกพร วังอิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956