ร่วมรับฟังการจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ในโครงการบูรณะและลงรักปิดทองพระเจ้าหลวงในวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนทางไกล ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน , รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการ #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน , พร้อมด้วยภาคเอกชน และประชาชน ร่วมรับฟังการจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ในโครงการบูรณะและลงรักปิดทองพระเจ้าหลวงในวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956