พศจ.น่าน ลงพื้นที่ชี้แนวเขตที่ดินวัดกู่เสี้ยว (ร้าง) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

    วันนี้เวลา 10.00 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน มอบหมายให้ จ.ส.อ.สนธยา ยศหล้า นวก.ศาสนาปฏิบัติการ และนายชาญวิทย์ ขันทะยศ  นวก.ศาสนาปฏิบัติการ ออกชี้แนวเขตที่ดินวัดกู่เสี้ยว (ร้าง) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองน่าน, สนง.ที่ดิน จ.น่าน, เจ้าของที่ดินข้างเคียง และผู้นำท้องถิ่น ปรากฏว่าแนวกำแพงวัดส่วนหนึ่งอยู่ในแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ (ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 2 เมตร) ซึ่งทางวัดยินยอมที่จะรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณดังกล่าว ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทาง อ.เมืองน่าน จะแจ้งให้ ผบช. และส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,313