พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาและมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายภัตตาหารเพลฯ

    วันนี้เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาและมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 268 รูป ที่ศึกษาเล่าเรียน ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รอง.ผวจ.น่าน เป็นประธาน

  ในการนี้นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน และคณะ อำนวยความสะดวกในพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,285