ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

ลำดับที่ สำนักปฏิบัติธรรม ตำบล อำเภอ มติ มส.ครั้งที่ เบอร์โทร
1 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวียง เมืองน่าน ๑๒/๒๕๔๖ ๐๕๔-๗๑๐-๐๓๘
2 วัดพระธาตุแช่แห้ง ม่วงตึ้ด ภูเพียง ๒๑/๒๕๔๙ ๐๕๔-๗๕๑-๘๔๖
3 วัดอรัญญาวาส ในเวียง เมืองน่าน ๒๑/๒๕๔๙ ๐๕๔-๗๑๐-๑๒๐
4 วัดดอนไชย กลางเวียง เวียงสา ๒๑/๒๕๔๙  
5 วัดทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ๒๑/๒๕๔๙ ๐๘๙-๙๕๐-๖๑๒๒
6 วัดมณเฑียร ในเวียง เมืองน่าน ๒๑/๒๕๔๙ ๐๘๑-๖๘๑-๕๗๖๙
7 วัดไชยคำ และ ทุ่งช้าง ๒๒/๒๕๕๔ ๐๙๑-๒๑๔-๐๐๐๙
8 วัดดอนแก้ว ในเวียง เมืองน่าน ๒๒/๒๕๕๔ ๐๕๔-๗๕๑-๑๖๖
9 วัดป่าคอวัง ดู่ใต้ เมืองน่าน ๒๒/๒๕๕๔ ๐ ๕๔-๐๕๙-๖๔๕
10 วัดศิลามงคล ท่าวังผา ท่าวังผา ๒๒/๒๕๕๔ ๐๘๗-๑๘๒-๗๓๑๑
11 วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ธรรมยุต) ผาสิงห์ เมืองน่าน ๑๒/๒๕๕๙ ๐๙๐-๐๕๖-๓๒๒๐
12 วัดป่าศรีถาวรวังตาว (ธรรมยุต) สะเนียน เมืองน่าน ๑๓/๒๕๖๑ ๐๘๖-๑๑๗-๐๙๙๕

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,441