ขอสร้างวัดตั้งวัดวิสุงคามสีมาและอื่นๆ

ไฟล์เอกสารประกอบ
1.1 เนื้อหาสร้างวัด.docx |
1.2 แบบคำขออนุญาตสร้างวัด.pdf |
1.3 แบบขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด.pdf |
2.1 เนื้อหาตั้งวัด.docx |
2.2 แบบรายงานขอตั้งวัด.PDF |
3.1 เนื้อหารวมวัด.doc |
3.2 แบบฟอร์มรวมวัด.docx |
4.1 เนื้อหาย้ายวัด.doc |
4.2 แบบฟอร์มย้ายวัด.docx |
5.1 เนื้อหายุบเลิกวัด.doc |
5.2 แบบฟอร์มยุบเลิกวัด.docx |
6.1 เนื้อหาวิสุงคามฯ.docx |
6.2 แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.PDF |
7.1 เนื้อหายกวัดร้าง.doc |
7.2 แบบฟอร์มยกวัดร้าง.docx |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,642