ทะเบียนวัด, สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ จังหวัดน่าน ข้อมูลวันที่ 5 พ.ย. 2563

ข้อมูลทะเบียนวัด, สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์จังหวัดน่าน (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

อำเภอ วัด สำนักสงฆ์ รวม   วัด(ธ) สำนักสงฆ์(ธ)   วัด(ธ) สำนักสงฆ์(ธ) วัด(ม) สำนักสงฆ์(ม)  
เชียงกลาง 27 7 34   1 2   5 10 367 79 461
ท่าวังผา 48 7 55    - 1   15 446 461
ทุ่งช้าง 12 1 13    -  -            
นาน้อย 32 2 34    -  -            
นาหมื่น 9 6 15    -  -            
บ่อเกลือ 2 6 8    -  -            
บ้านหลวง 8 1 9    -  -            
ปัว 48 10 58    - 1            
ภูเพียง 32 5 37    -  -            
เมืองน่าน 69 9 78   4 1            
แม่จริม 10 6 16    - 1            
เวียงสา 60 17 77    - 4            
สองแคว 3 6 9    -  -            
สันติสุข 12 6 18    -  -            
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0    -  -            
รวม 372 89 461   5 10 15          

 

 

ทะเบียนวัดจังหวัดน่าน 2563
ที่ อำเภอ สังกัดมหานิกาย   สังกัดธรรมยุต รวมทั้งสิ้น ม.+ธ.   ที่พักสงฆ์ หมายเหตุ
วัด รวม วัด รวม
วิสุงฯ สำนักสงฆ์ วิสุงฯ สำนักสงฆ์
1 บ่อเกลือ 2 6 8 0 0 0 8 16  
2 ทุ่งช้าง 12 1 13 0 0 0 13 8  
3 เชียงกลาง 26 5 31 1 2 3 34 11  
4 ปัว 48 9 57 0 1 1 58 9  
5 ท่าวังผา 48 6 54 0 1 1 55 15  
6 สองแคว 3 6 9 0 0 0 9 3  
7 เมืองน่าน 65 8 73 4 1 5 78 24  
8 ภูเพียง 32 5 37 0 0 0 37 7  
9 แม่จริม 10 5 15 0 1 1 16 8  
10 สันติสุข 12 6 18 0 0 0 18 7  
11 บ้านหลวง 8 1 9 0 0 0 9 1  
12 เวียงสา 60 13 73 0 4 4 77 13  
13 นาน้อย 32 2 34 0 0 0 34 12  
14 นาหมื่น 9 6 15 0 0 0 15 11  
15 เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 13  
รวมทั้งสิ้น 367 79 446 5 10 15 461 158  
                         
                ข้อมูล  ณ  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,614