จังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร (ครบ 7 วัน) พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีต จล.พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีต ทป.ภาค6

🌤วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

จังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร (ครบ 7 วัน) พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวกนกพร วังอิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมคณะ อำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธีการ และอื่นๆ ในครั้งนี้

📰ผู้เขียนข่าว : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,099