ประชุมชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติ ครม. 8 ก.ค. 2523 ณ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน

    วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน มอบหมายให้นายสุนทร ปันตัน นวก.ศาสนาชำนาญการ และ จ.ส.อ.สนธยา ยศหล้า นวก.ศาสนาปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ ครม. 8 ก.ค. 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ณ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

  มีที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอท่าวังผาและอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,973