นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนฯ (กพด.)โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

    วันนี้เวลา 13.30 น. พศจ.น่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ร.ร.ปส.จ.น่าน ออกนิเทศติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โดยมีนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน เป็นประธาน มีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมนิเทศฯ ด้วยในครั้งนี้ เพื่อติดตามการผลดำเนินโครงการตามแผนฯ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,787