นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนฯ (กพด.)โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

    วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. พศจ.น่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ร.ร.ปส.จ.น่าน ออกนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน
โดยมีนายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน เป็นประธาน มีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมนิเทศฯ ด้วยในครั้งนี้ เพื่อติดตามการผลดำเนินโครงการตามแผนฯ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,437