พศจ.น่าน ออกติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌤วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.

นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะออกติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดสะว้า และวัดนาขาม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ในการนี้จะมีการหนดการออกติดตามวัดทั้งหมด 32 วัดในจังหวัดน่าน ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ต่อไป ประกอบด้วย
1.วัดสะว้า ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ
2.วัดนาขาม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
3.วัดดอนชัย ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
4.วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
5.วัดไชยคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง
6.วัดเชียงโคม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
7.วัดพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
8.วัดรังษี ต.วรนคร อ.ปัว
9.วัดปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว
10.วัดทุ่งชัย ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว
11.วัดดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา
12.วัดนาทราย ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
13.วัดนาหนุน ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
14.วัดม่วงเจริญราษฎร์ ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน
15.วัดก้อดแก้ว ต.นาปัง อ.ภูเพียง
16.วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข
17.วัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา
18.วัดบัวทอง ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา
19.วัดร้องเย็น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
20.วัดสถาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
21.วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
22.วัดน้ำไคร้ ต.ยม อ.ท่าวังผา
23.วัดดอนไชย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
24.วัดครกคำ ต.ตาลชุม อ.เวียงสา
25.วัดไหล่น่าน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
26.วัดบุญเรือง ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
27.วัดห้วยสอน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
28.วัดพะเยา .อ่ายนาไลย อ.เวียงสา
29.วัดคือเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา
30.วัดร้อง ต.สถาน อ.นาน้อย
31.วัดหนองป่าคำ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
32.วัดนาแดง ต.สันทะ อ.นาน้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,054