แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 พ.ศ.2564-2565
9/06/2564 | 29
-
ชื่อผู้แต่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12/11/2563
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,376