จังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2565

  ในการนี้ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ รก.ผอ.พศจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในวันนี้ และจะมีการประชุมฯ อีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,036